Fosfáty - nebo také sloučeniny fosforu a dusíku - v běžných pracích prostředcích

Jsou zdrojem porušení rovnováhy  v povrchových vodách - tzv  eutrofizace. Zvýšení  koncentrace fosforu a dusíku, což jsou prvky přítomné ve fosfátech, umožňují přemnožení vodních zerlených organismů - řas a sinic - tedy tvorbu tvz vodního květu. Tyto organismy pak spotřebovávají vodní kyslík, kterýpři jejich přemnožení nestačí. Dochází k postupnému odumírání nedostatečně živených organismů a následnému rozkladu. Výsledek -zelená zapáchající voda, která při čištění ucpává filtry, hnilobné mikroorganismy pronikají do pitné vody, čímž vzniká nebezpečí kontaminace i s odpovíddajícími následky pro uživatele. Další nepříjemnou skutečností je zaplevelení vodních ploch-přehrad, rybníků. Fosfáty-fosfany-fosforečnany-vždy jde o hnojivo v podobě fosforu. Na jedno praní potřebujeme 60 g prášku = 0,5 fosforu = 0,3g krmení pro řasy a sinice. Takže milion domácností při jednom praní vypustí 300kg krmení. V naší zemi žije téměř 4 miliony domácností, pokud polovina pere asi tak 2 týdně dostáváme se cca-na 62,2 tuny za rok. Při takovém hnojení se jen tak volně v přírodě nevykoupeme!

 

 

Zeolity - nahradily fosfáty, běžně v dětských pracích prostředcích.

Po chemické stránce  se jedná o hnilitokřemičitany - měly nahradit fosfáty, i když bylo známo jejich negativní působení na přírodu. Zeolity svým složením nejsou zase tak dobré napraní jako fosfáty, potřebují další pomocné látky, které jsou obtížně biologicky rozložitelné. Navíc nejnovější  výzkumy ukázaly, že zeolity mohou v přírodě uvolňovat těžké kovy, což je velice nebezpečné. Zeolity se chovají jako houba. Nasají do sebe těžké kovy (jedovaté), ale nejnovější výzkumy ukazují, že když se setkají  se solemi, tak se pustí. To znamená v přírodě, v ústí řek do moře - je voda jedovatá. Nebo na našem těle, i když máme prádlo vymáchané, tak tam kde se spotíme, tyto látky pronikají do pokožky a dále do celého organismu. způsobují kožní problémy a narušují imunitní systém.